Utolsó nap az óvodai beiratkozásra

ovoda3 800x4592017. május 04-én (csütörtök): 14-17 óráig

 

FELHÍVJUK A SZÜLŐK FIGYELMÉT, HOGY KÖTELES beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban AMENNYIBEN GYERMEKE

• már betöltötte 3. életévét, de még nem jár óvodába
• 2017. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-étől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
(Az óvodai beiratkozásra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-a vonatkozik.)

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:
1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kivéve abban az esetben, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot) az ehhez szükséges nyomtatvány átvehető az óvodákban, illetve letölthető a www.vac.hu (Közélet hírek) oldalról.
2. gyermek születési anyakönyvi kivonata,
3. gyermek TAJ kártyája,
4. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító),
5. gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
6. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
7. továbbá orvosi igazolás arról, hogy a gyermek felvehető az óvodába.

(A gyermek beíratása a körzet szerinti óvoda székhelyén történik.)

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik napig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél.

Forrás: vac.hu

Partnereink

print

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo 

 

Magánnyomozó

magannyomozouj

+3670 7708126

 

diamond

 

dsk

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 umami

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

pedikurnevjegy

 

mr mester

 

bayer k

 

aquadream

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vip logo

 

rubraetterem logo

 

prestige

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia