Nyílt levél a Mazsihisz elnökének

mazsihisz Tc: Heisler András Úr

 

 

 

 

 

a Mazsihisz elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Én, Nagy Péter, 33 éve vagyok lelkész, aki 9 gyermekes családapaként a családomat és 33 éve lelkészként a gyülekezetet is a zsidóság melletti kiállásra és az antiszemitizmussal szembeni aktív ellenállásra tanítom, amiről számos írásos bizonyítékot is találhat az interneten.
Személyes átélésem, hogy már 31 éves felnőtt ember voltam, amikor nagyszüleim el merték mondani, hogy azért kapnak közel 50 éve minden karácsonykor és húsvétkor Bécsből egy-egy képeslapot, mert azt a zsidó családot több éven keresztül a házukban bújtattak, akik így túlélték a vérzivataros éveket és később, a háború után el tudtak menekülni.
Személyes meggyőződésem, hogy egy ezen cselekedetükre adott Isteni válasz (…Máté 10:42 És aki inni ad egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom nektek, el nem vesztheti jutalmát…) volt az, hogy amikor a front átment a falujukon és az oroszok begyűjtötték a falú férfi lakosságát, akkor a nagyapám, aki akkor már megszökött a német seregből, ahol hadnagyi rangban élelmezési tiszt volt, bár kitette eléjük a német katonakönyvét, mégis elengedték és azt mondták neki, hogy menjen haza a családjához.
Ezek után talán megérti, hogy engem nem csak a személyes meggyőződésem, hitem, de a családi múltam is kötelez arra, hogy komolyam vegyem a holocaust kérdését, ezért mélyen felháborít az Ön azon döntése, amely szerint a magyar zsidóság képviseletében részt kíván venni egy, csak undorítónak nevezhető csalásban, ahol egy színdarab keretén belül felmenteni, jónak, a MAZSIHISZ által elfogadottnak kívánnak beállítani olyan nyíltan fasiszta, gyerekek megerőszakolásáról fantáziáló váci képviselőket, akik ezt soha nem bánták meg, ezen kijelentéseiket soha nem vonták vissza, nem tagadták meg.
Előzmények:
2022 tavaszán napvilágot látott és a helyi sajtó mellett az országos médiában is hetekig foglalkoztatta a közvéleményt az a tény, hogy a váci képviselőtestület két JOBBIK-os tagja nem csak fasiszta és nyíltan zsidóellenes nézeteket vall, hanem ezt újságjaikban, közösségi oldalaikon reklámozzák is magukról. (pl. Fehér „Zsizsik” Zsolt, lásd: Vácivilág.hu cikkeit)
Városunkban sokan hangot is adtak ezzel kapcsolatos felháborodásuknak, a két képviselőt lemondásra, a képviselőket és a polgármestert pedig a tőlük való elhatárolódásra szólítva fel.
Sajnálatos és szégyenletes módon, a magából választási csalással polgármestert csináló, és ilyen módon ezt a pozíciót bitorló, a városban csak „Mutyicacicának” nevezett női személy, nem látta elitélendőnek, vagy értékrendjét zavaró ténynek ezen képviselő és frakció társainak tettét, nyíltan hirdetett felfogásait. A városlakók részéről érkezett felszólítások ellenére, semmilyen módon, sem magánszemélyként, sem a város polgármestereként hivatalosan ezt el nem ítélte, azoktól el nem határolódott.
Ezek miatt váci lakosként, a magam és a civil szerveződéseink (Váci Szívvel, Vác Városért Választási Egyesület, Mátravidéki Kulturális Alapítvány) tagjainak nevében is döbbenetemet szeretném kifejezni Ön felé, azon meggondolatlan döntése miatt, hogy 2022. június 26.-án, ezen nyíltan fasiszta képviselők és polgármester meghívását elfogadva, hivatalosan a Mazsihisz képviseletében egy előadót szándékozik küldeni, egy váci „holocaust megemlékezés”-nek nevezett rendezvényre, amely valójában egy szemfényvesztő csalás.
Szemfényvesztő és csalás, mivel az ezen rendezvényt rendezők és a meghívók, miközben a város címeres papírjára nyomtatják programjukat, valójában a várost nem képviselik, nem is képviselhetik, egyrészt, mivel pozíciójukat választási csalással szerezték, másrészt mert soha nem rendezték ezt a fasiszta, antiszemita múltjukat, amivel városunk nem tud és a jövőben sem kíván azonosulni, hiszen Mi, a város lakói ezen írásaikkal egyet nem értünk (pl. „…még a klaviatúra billentyűzetét is leköptem azért, amikor rákerestem a zsidó egyetem címére…” vagy „…reggelire megerőszakolnék és feldarabolnék egy 12 éves kislányt…”), ők pedig a mai napig ezeket nem tagadták meg, nem vonták vissza, nem bánták meg, nem kértek ezért soha senkitől bocsánatot, mint ahogy ezt Matkovich Ilona sem tette meg, hanem továbbra is puszipajtások.
Számunkra egyértelmű az a cél, hogy majd ezen a „rendezvényen” ezen képviselők a meghívott előadóval, aki a Mazsihisz hivatalos képviselőjeként, meghívásukra érkezik, kézfogásos, ölelkezős fényképeket készítsenek, az általuk irányított médiákban ezáltal kihangsúlyozva magukról azt, hogy őket a Mazsihisz, az előbb elmondottak ellenére, vagy azzal együtt, mint nagy barátot elfogadja.
Ez egy rendkívül visszás helyzet, amelyet az Önök Szent Könyve, amiben én is teljes szívemből hiszek, varázslásnak nevez. (IV. Mózes 25. -helyzet teremtés-)
Szeretném felhívni a tisztelt figyelmét arra is, hogy amennyiben ezt a meghívást elfogadják, úgy Önök, zsidóként hátba szúrják, elárulják azokat a nem zsidó embereket, akik ezen ügyben, hozzám hasonlóan, meggyőződésükből fakadóan, ezen fasiszta, antiszemita képviselőkkel szemben felálltak, követelve ezen méltatlan emberek lemondását és a politikai közéletből való eltávolításukat.
De nem csak minket, az antiszemitizmus ellen felszólalókat taposnának sárba, szúrnának hátba egy ilyen részvétellel, de meggyaláznák azon százezrek emlékét is, akiknek a halálán ezen képviselők, még ha közvetetten is, de gúnyolódtak.
Nem gondolja, hogy egy ilyen részvétellel egyrészt saját maguk tennének bizonyságot arról, hogy a magyarországi zsidóság saját maga sem veszi komolyan a holocaust tényét és az antiszemitizmus kérdését, másrészt hiteltelenné, képmutató bűvészkedésé degradálnák a múltbéli és a jövőbeli megemlékezéseiket és a holocaustra való bármilyen hivatkozásukat, hiszen miközben egy fájdalmas, 600 000 magyar ember vallási alapon történt legyilkolásának múltjáról beszélnek, a jelenben azon múlt képviselőt ölelgetik?
Vajon Ön, a magyarországi zsidóság egyik vezetőjeként megengedheti, hogy a ma élő hittársaik meggyalázói ilyen módon a legitimitás látszatát lophassák el Önön keresztül? Én nem gondolom, hogy ez helyes és megengedhető lenne.
Mindezek alapján kérem, legyen szíves és gondolja át ezen döntését és ezekre hivatkozva vonja vissza részvételi szándékukat, valamint egy nyílt levélben tájékoztassa a „polgármester asszonyt” arról, hogy az általa létrehozni kívánt helyzetet megértve, ettől elhatárolódik, mert sem a saját nevében, sem a magyar zsidóság képviselőjeként ilyen csalásban nem kíván részt venni.

 

Tisztelettel:

Vác. 2022. 06. 21.                                                                                                                         Nagy Péter

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

 

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia