Nyílt levél Magyari József igazgató úrhoz.

magyari04Ne legyenek, lehessenek méltatlan emberek többé képviselők!

 

 

 

 

 

magyari02

totvaradi03

 

 

 

 

 

 

A következő cikkünkben Magyari Józsefhez címzett olvasói levelet közöljük le.

Magyari József a váci iskolai és sportélet kiemelkedő, ikonikus alakja. Edzői és tanári pályafutása alatt mindvégig kiemelkedő szerepet töltött be nála a gyermekek nevelése. Igazi nagybetűs TANÁR és EDZŐ, akinek szava nagyon sokat számít és megkérdőjelezhetetlen. A legtöbb kitüntetéssel rendelkező váci tanár és edző. Példaértékű ahogy a gyermekekkel bánik és neveli, tereli őket azon az úton, ahol a lehető legjobb, egyenes gerincű, jellemes ember válik majd belőlük. Tisztelettel és minden elismerésemmel fejet hajtok Ön előtt.

Néztem, a Mestert, ahogy a pályán vagy az iskolában beszélget a gyerekekkel, neveli, tereli őket, és mindíg meghallgatja amit mondanak, mert figyel rájuk.  (a szerk)

 

Tisztelt Igazgató úr!

a 2022. márc. 25.-ei Vác Város Önkormányzatának díjátadója kapcsán kívánom Önt megszólítani.
Bár ott edzői minőségében kapott elismerést, de jelen esetben, témánkat tekintve, az általános iskola igazgatói pozícióját fontosabbnak, bár az edzőit sem elhanyagolhatónak tartom.
Az is igaz, hogy jelen levelemet ön mellett, vagy önnel együtt másik 40 kollégájának is címezhetném, mégis úgy döntöttem, hogy mint városunk egyik jól ismert ikonikus alakját, Önt fogom megszólítani, abban a reményben, hogy hátha sikerül a pedagógus társadalom azon tagjaiban, akikben haldoklik a tisztesség, azt újból életre kelteni.
Mert remélem, egyet tud érteni velem abban, hogy nem csak a tanárok, de az edzők is pedagógusként kellene, hogy a gyerekekhez viszonyuljanak.
magyari05Ki volt eredetileg a „paidagogosz”? Ennek megválaszolására hadd vegyek egy idézetet:

A pedagógia görög eredetű szó, azt jelenti, gyermekkísérés, gyermekvezetés. A kifejezés a gyermek (paisz) és a vezetés (again) szóból származik. A pedagógus (paidagogosz – gyermekvezető) pedig az a művelt rabszolga, aki a gyermeket a magántanítóhoz kísérte Athénban a Kr. e. VI-V. században. A rabszolga segített a gyermeknek az otthoni tanulásban, majd a feladatköre egyre bővült, és a gondjaira bízott fiú erkölcsi nevelését is rábízták. (Mészáros-Németh-Pukánszky 2005)

Vagyis a „pedagógus” egy olyan személy, rabszolga volt, aki az urának a gyermekére felügyelt, miközben az az otthonából a tanárához ment. Vigyázott arra, hogy a fiatal, vagy még gyerek ne csak elinduljon a célja felé, hanem hogy meg is érkezzen, út közben ne csavarogjon el, esetleges veszélyektől megóvja, egyszóval a helyes irányban tartotta.
Ma egy személyben testesül meg az a két hivatal, hivatás, szakma, amelyről a fenti idézetben olvashatunk, a gyerekvigyázó és a tanító, a tanár. Ma őket hívjuk pedagógusnak, akiknek a feladata kettős, sőt hármas. Egyrészt feladatuk a gondjaikra bízott gyerekek tanítása, (matek, magyar, stb.) de pozíciójukból fakadóan a gyerekek pl. jellemének, értékrendjének fejlődésére is nagyon nagy a kihatásuk és hát amint olvastuk, pedagógusként a feladatuk közé tartozik a gyerekek úton tartása, helyes irányba vezetése is.
Ezek miatt övezte az elmúlt évtizedekben és évszázadokban ezt a hivatást egy nagyon nagy társadalmi megbecsülés. (sajnos Magyarországon anyagiról nem tudunk beszélni) És ezért is tudtam teljesen egyet érteni annak a pedagógus kollegájának a tanárok tüntetése kapcsán kitett Facebook írásával, aki az őket érő presszióra és az összetörésüket, megfélemlítésüket célzó nyomásra válaszul kiírta, hogy „..egyenes, jellemes embereket csak egyenes és ép gerincű tanárok tudnak nevelni…”.

magyari02

Tisztelt Igazgató Úr!


A díj átadó ünnepségről olvasva, bizony felmerült bennem a kérdés, hogy vajon Vác nevű városunk hogyan áll az egyenes gerincű pedagógusok kérdésével?
Hetek, de lehet, hónapok óta azzal van tele a helyi, de az országos média is, hogy milyen, nyíltan fasiszta (pl. Tóthváradi-Nagy Bence) és nem csak fasiszta, de mellette még pedofil, gyereklányok megerőszakolásáról és feldarabolásáról szóló álmait újságjában rendszeresen leíró (Jobbikos Fehér „Zsizsik” Zsolt) személyek vannak, ülnek a váci képviselőtestületben.
Tisztelettel kérdezem Önt és azon díjaikat átvevőket, akiknek munkáját a legteljesebb mértékig becsülöm és tisztelem, (hiszen én is 10 éves edzői pályám alatt több tíz magyar bajnokot, válogatottat neveltem, saját gyermekeim szekrényei is tele vannak nem csak magyar bajnoki, de EB. VB. érmek sokaságával és állami kitüntetésekkel is, tehát kérem, ne kezeljen kívül állóként), de mégis megkérdezem:
Nem jutott eszébe, hogy amikor Ön kezet fog egy fasiszta nézeteit való, azzal dicsekvő Tóthváradi-Nagy Bencével, akkor ezzel a mozdulatával, miközben saját magát egy nácivá degradálja, a fasizmust pedig legalizálja? Nem érzi azt, hogy amikor egy nők feldarabolásáról, de előtte holttestük megbecstelenítéséről és az Ön (és lassan már az én) korosztályom fejének lerugdosásnak élvezetéről író Fehér „Zsizsik” Zsolttól átvesz egy oklevelet, akkor ezzel a nyilvános cselekedetével annak az embernek ezeket az erkölcsileg elfogadhatatlan értékrendjeit legalizálja és a társadalmi elfogadtatás irányába tolja?

magyari06
Tudja, én láttam a TV-ben olyan, igaz magas és komoly kitüntetéseket kapó, és valóban egyenes gerincű, hiteles embereket, akik hasonló helyzetben, az ország nagy nyilvánossága előtt kimentek és megtagadták a díjuk, a kitüntetésük átvételét, vállalva a botrányt. De olvastam sokakról, akik hasonló esetben az évekkel korábban kapott kitüntetéseiket visszaadták arra hivatkozva, hogy az a díj meg lett becstelenítve és Ő nem adja ahhoz a nevét, hogy ezek után őrá, mint akit ezzel a díjjal jutalmaztak, hivatkozhassanak.
Mondja Igazgató Úr! Nem jutott eszébe, hogy az a Fehér „Zsizsik” Zsolt, akitől büszkén vette át az oklevelét, olyan kislányok megerőszakolásának élvezetéről írogatott rendszeresen az újságjában, amely 10-13 éves kislányok az Ön által vezetett iskola tanulói is lehetnének? Akiknek, az Ön védelmére van és lenne szükségük? Tényleg nem érzi, hogy amikor Ön ezeknek a kislányoknak a megvédése helyett elismerőleg markolászta annak a pedofil hajlamú, egész napos önkielégítéseivel dicsekvő embernek, saját nemi szervét dörzsölő kezét, akkor milyen mélyre süllyedt? A lelkiismerete nem szólt Önhöz, hogy amikor egy olyan emberrel parolázik, elismerve ezzel annak az embernek a nagyszerűségét és hivatala legalitását, aki kislányok megerőszakolásáról, feldarabolásáról írt rendszeresen, akkor ezzel beosztott tanárai és más iskolákban tanító tanártársai előtt a rosszat, az aljasat és a gonoszságot jónak minősíti?
Hogyan bízhatja Önre ezek után egy szülő a gyermekét? Milyen irányt mutat ezáltal a fiataloknak? Milyen példát ad, adott a beosztott munkatársainak? Ez lenne az ifjúság jellemesé nevelése?

magyari03
Igazgató Úr! Nem jutott eszébe, hogy mennyire nagyszerű mintát adhatott volna a város pedagógus társadalma és az erkölcsi fertőbe süllyedt város vezetés számára azzal, ha mondjuk ott, a kezük markolászása és a hajbókolás helyett, a nagy nyilvánosság előtt, hangos szóval elítéli ezeknek a fasiszta nézetű, gyereklányok megerőszakolásáról írogató Fehér „Zsizsik” Zsolt, meg Tótváradi- Nagy Bence félék cselekedeteit? Vagy az Ön erkölcsi értékrendje is ennyire alacsony szinten állna, hogy valóban nem érzi ezeknek a nyilvános szerepléseknek a jelentőségét?
Nem akarom Önt bántani, sem kárhoztatni, hanem inkább csak szeretném a fájdalmamat és a kétségbeesésemet kifejezni, hogy ha így viselkednek az iskolaigazgatóink, tanáraink, edzőink, akikre a gyermekeink nevelése egy részben rá van bízva, akkor milyen lesz a jövő generáció, nemzedék jelleme, értékrendje? Ne tessék csodálkozni, ha egy napon ez a Zsizsik, vagy egy hasonló majd lerugdossa az Ön fejét, hiszen pont Ön adta azt a mintát, hogy ez nem egy elítélendő cselekedet.

magyari08

zsizsik11

 

 

 

 

 

 

 

Magyari Józsefről szóló elismerő cikkek

https://atletika.hu/hu/hirek/2021/lattam-dobni-nemeth-miklost-es-azonnal-vettem-egy-gerelyt-interju-magyari-jozseffel

https://atletika.hu/en/node/3635

https://www.vac.hu/hirek/kozelet/10471/0/Magyari-Jozsef-elismerese.html

http://estv.hu/news.php?extend.26333

https://0627.hu/2021/12/vaci-remenyseg-edzo-magyari-zoltan-vaci-sportolok-pest-megye-legjobb-sportoloi/

http://komloiujsag.hu/nem-csak-tanitja-csinalja-is-ezustermes-lett-az-orszagoson-a-tanar-ur/

 

Fehér Zsizsik Zsoltról szóló "elismerő" cikkek

http://vacivilag.hu/index.php/hirek/4771-mar-az-orszagos-sajtoban-feher-plusshitler-zsolt

http://www.vacivilag.hu/index.php/hirek/4769-feher-plusshitler-vacinaci-zsizsik-zsolt-veged-van

http://www.vacivilag.hu/index.php/hirek/4766-kozkivanatra-a-recskabonobo-ujabb-kalandjai

http://www.vacivilag.hu/index.php/hirek/4762-feher-zsolt-csak-maszturbalok-naphosszat-mert-utalnak-a-lanyok

magyari07Persze a fejétől bűzlik a hal. Sajnos jelenleg még az is egy adott helyzet, hogy az embereket választási csalásával becsapó polgármesterasszony is a hazugságra és képmutatásra adja a mintát, miközben nagyszerűen, szinte irodalmi stílusban idézte, „…hogy a holocauszt nem a gázkamrákkal kezdődött….” Közben az már nem jutott el a tudatáig, (vagy csak a haszon fontosabb volt), hogy akkor, amikor egy ilyen Tóthváradi-Nagy Bencét, meg Fehér „Zsizsik” Zsoltot tart pozícióban és állít ki a város első díj átadónak, akkor pont ő maga veti el társadalmi szinten azt a vetőmagot, ami az emberek erkölcsi, jellembeli lezülléséhez vezet. Pedig már neki is vigyáznia kellene, ha este szembejön vele egy ilyen „Zsizsik”, mert hát ő sem mai csirke és könnyen focilabdává válhat az ő feje is ha egy Fehér Zsolt féle kedve úgy tartja. Igazgató Úr, ha ez megnyugtatja, annak a felelőssége, aki egy városi ünnepség élére ilyen múltú embereket tesz, még az Önénél is nagyobb. És hát mit mondjak, igaza van, ha azt mondja, hogy akik meg ilyeneket választanak képviselőjüknek, azok meg is érdemlik a sorsukat, hogy focizzanak a fejükkel.

magyari04Én viszont nem kívánom elfogadni azt az erkölcsi fertőt, amiben ez a város él és nem is akarok belefásulni, vagy hozzászokni. Kérem, Ön se tegye ezt. Olvastam, hogy Németh Miklós lett az egyik, vagy a példaképe. Ö is az első két olimpiáján „kudarcot” vallott, csak a harmadik olimpiáján tudott győzni. Ott viszont már rögtön az első dobásával „kiütött” mindenkit. Megkérem Önt, a második körben, vagy ha ott sem sikerülne még, akkor a harmadik körben, de javítson, akarjon javítani és ne adja a nevét ehhez a mocsadék, fasiszta, gyerekek megerőszakolásáról, nők feldarabolásáról, öregek fejének lerugdosásáról álmodozó, díjosztó társasághoz! És legfőbb képen ne adja a kollégáinak, tanár-, és edző társainak azt a mintát, hogy ez elfogadható, mert ha ezt megteszi, megteszik, akkor tudnia, tudniuk kell, akik ezt „csak” hallgatásukkal eltűrik, azok semmivel sem különbek azoknál, akik ezt meg is teszik.

Remélem, hamarosan olvashatok arról, hogy ezek az oklevelek felszegeződnek a lutheri kiáltványhoz hasonlóan a városháza kapujára, azon tiltakozás szimbólumaként, hogy ne legyenek, lehessenek méltatlan emberek többé képviselők.

Tisztelettel

Nagy Péter

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

 

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia