NYÍLT LEVÉL: BOCSÁNAT KÉRÉS

turai2 Turai János Úr, a váci hitközség vezetőjének

 

 

 

Tisztelt Turai Úr, Kedves János bácsi!

25 évvel ezelőtt, társadalmi állású lelkészként és egy gyülekezett vezetőjeként, a mellékelt okirattal igazoltan (amelynek nem csak egyik aláírója, de az abban megjelenő városi összefogásnak a kezdeményezője is voltam), sokakkal együtt elköteleztem magamat arra, hogy soha nem leszek aktív résztvevője, vagy eltűrője, de még csak passzív szemlélője sem egy újból megjelenő antiszemitizmus semmilyen formájának sem, hanem azzal szemben elkötelezetten és aktívan kiállva, harcolni fogok.

turai3

Most újból, egyrészt megerősítem azt a 25 évvel ezelőtti kijelentésemet, elköteleződésemet, amely szerint ezen jelenség ellen, most is és a jövőben is, minden általam elérhető eszközzel és módon szembe fogok szállni azért, hogy a 80 - 100 évvel ezelőtti szörnyűségek senkinek az életében ne ismétlődhessenek meg, másrészt a leghatározottabban elítélem és elfogadhatatlannak minősítem azt a fasiszta, rasszista és antiszemita stílust és tartalmat, amelyet akár írásos, akár fénykép formájában, vagy bármilyen más módon is, Fehér Zsolt és Tóthváradi-Nagy Bence képviselt/képvisel.
Határozott meggyőződésem szerint ez egy olyan súlyú társadalmi kérdés, amely esetében toleranciának, elnézésnek, a legkisebb kompromisszumnak sem lehet helye. Éppen ezért, az egész társadalomnak, egyéni, városi és országos szinten is, elkötelezetten és egységesen kell fellépnie az ilyen jelenségekkel és elkövetőkkel szemben is.
Ezt követően:
Bár Matkovich Ilona, Inotay Gergely, Fehér Zsolt és teljes csapatuk nem tekinthetőek legális városvezetőknek, hiszen választási csalással és hamisított okiratok felhasználásával szerezték meg a pozícióikat, ezért nincs erkölcsi alapjuk arra, hogy városunk lakói nevében, nyilatkozzanak, de mivel jelenleg, az elkövetett választási csalásuk ellenére jogilag hivatalban lévő személyek, ezért
mint Vác Város Polgára, a magam és minden jó érzésű és tisztességes váci ember nevében
megkövetem és bocsánatát kérem a magát Vác Város polgármesterének nevező, de ténylegesen ezt a pozíciót választási csalással és okirathamisítással magához ragadó Matkovich Ilona, Önnek írt levele miatt.

Kedves János bácsi!
Kérem, ne tulajdonítsa az itt élő embereknek Matkovich levelét, ne azonosítsa városunk lakóit annak elfogadhatatlan, képmutató és hazug stílusával, mert az nem a város lakói többségének véleményét tükrözi. Tartalmából láthatóan az csak egy, a csalásai miatt kényszerhelyzetben lévő és a bukása elől menekülő ember önvédelmi ügyeskedése annak érdekében, hogy a helyesség, rendbenlévőség látszatát adhassa annak, amiről más felállás esetén, talán ő maga is másként, elutasítóan, elhatárolódóan nyilatkozna.
Kérem, értse meg (és nem az egyetértését, nem is az elfogadását kérem) azt a helyzetet, amibe Matkovich Ilona került. Egyrészt tudja, hogy a „képviselőtársai” által megjelenített rasszizmust és antiszemitizmust nem csak a társadalom nagy többsége ítéli el, de annak az országos összefogásnak a vezetése is, akiket jelenleg még felhasználni kíván törtető karrierje érdekében. Ez pedig egy nehezen feloldható „gordiuszi csomó” számára, hiszen a Fehér Zsolt, Tóthváradi féle mocskosságtól valamilyen formában el kell határolódnia, ugyanakkor ezt mégsem teheti meg, hiszen helyi szinten nem foglalhat állást a 3 db, magukat jobbikosnak nevező, de ténylegesen csak megélhetési, saját párttársaikat is eláruló, karrierista, gyűlölettől fröcsögő „jómadárral” szemben sem, mivel ezen cinkostársai nélkül felborulna a hazugságra, csalásra épülő testületi többsége.
Emberileg, a legteljesebb mértékben elfogadhatatlan Matkovich átlátható, álnok trükközése, amivel egyszerre szeretné magát a közvélemény előtt igazságosnak, a gonoszságot elítélőnek és megbélyegzőnek is feltűntetni, hogy meg tudjon megfelelni a fenti elvárásoknak, de közben, ezzel egyidőben, a gonoszságot elkövetők felé is gesztusokat kell tennie és az ő „védelmükért” is kell állnia, mert csak ilyen módon, ezzel tudja a saját maga pozícióját is megőrizni, hiszen csak így tudja a többségi koalícióját fenntartani, megvédeni.

Kedves János bácsi!
Ebben a helyzetben azt a nagylelkűségét kérem Öntől, hogy ne tévesszen össze minket, az itt élő embereket és ezt a várost, azzal a Matkovich féle képviselő-testületi bagázzsal, akik elhatárolódásuk híján, szintén elkövetői lettek a Fehér - Tóthváradi féle mocskosságnak, mintegy bizonyságot téve arról, hogy nincs különbség köztük, hiszen meg van írva:
„…2Ján 1:11 Mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben…”
Ha valaki követi az eseményeket, az mostanra tisztán és jól láthatja, hogy a városunk lakóinak nagy többsége már felismerte a jelenlegi 2/3-os társaság alkalmatlanságát és rájött arra, hogy valós, építő munka helyett csak csokorba kötött, szép szólamok hazudozásaival próbálnak felszínen maradni, de ténylegesen az egész, amit létrehoztak, az maga a fertő. Ezért tisztelettel kérem azt a nagylelkű gesztusát, hogy az utcán járva, a szembe jövő embereket, minket váci lakosokat, ne azonosítson se egy Fehér Zsolttal, se egy Matkovichval, se a többivel.
Megkövetem és bocsánatát kérem azokért az elmaradt állásfoglalásokért és nyilatkozatokért is, amelyeket a magukat „városvezetésnek” nevező, de ténylegesen választási csalással pozícióba került emberek és az összefogás pártjainak helyi vezetői sem tettek meg, hiszen egy tisztességes városvezetés azonnal és a leghatározottabban elhatárolódott volna egy Fehér Zsolttól és egy Tóthváraditól, egyúttal megszakítva minden velük való kapcsolatot, azonnali lemondásra is felszólítva őket.
Sajnos Matkovichról és csapatáról azonban már régóta tudjuk, hogy sem nem becsületes, sem nem tisztességes emberek csapata, amit a mostani, jelen helyzetben tett, illetve elmaradt nyilatkozataik, állásfoglalásaik ismételten csak megerősítettek.

Tisztelettel.

Nagy Péter

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

 

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia