Testületi ülésen kérték, hogy jelentsék fel a vacivilag.hu oldalt!

torvenyszek Izgatottan várjuk a fejleményeket :)

 

 

Nagy port kavart a napokban megosztott olvasói levelünk. Ehhez kapcsolódóan Nagy Péter juttatott el levelet szerkesztőségünkhöz.

Tisztelt „Vácivilag.hu” Olvasók!

Az elmúlt napokban megosztottam egy, a Vácivilag.hu oldalon megjelent „Nyílt olvasói levelet”, amelyet Matkovich Ilonának címeztek.
A hírek szerint ez a levél ezres olvasottságnál tart, és számomra irdatlan mennyiségűnek tűnő komment is született erre adott válaszul.
Ez a két tény azt mutatja, hogy a városunkban igen sokan vannak, akiket érdekel a közélet, a város ügyeinek alakulása. Ezek a hozzászólások a levélben leírtakkal részben egyetértően foglaltak állást, de voltak kritikus, elítélő hozzászólások is. Kifogásolták a névtelenséget, vagy csak üres vádaskodásnak nevezték az írás tartalmát, megint mások valamiért úgy érezték, hogy legjobb válasz, ha engem kezdenek el sértegetni.
A fent leírt reakciókat és az abban megjelent érdeklődés, valamint az olvasottság nagyságát látva határoztam el, hogy megpróbálok összefoglalóan választ írni a kapott jelzésekre.
1, A Vácivilag.hu nem egy „noname” fantom cég. A megjelent cikkeknek írója, tulajdonosa beazonosítható. Mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy akár magánlevél, akár személyes megkeresés formájában, vagy jogi, bírósági úton keressen orvoslást a valós, vagy vélt sérelmeire, amelyeket nevezett internetes portálon megjelent írások kapcsán érez.
2, A Vácivilag.hu csak olyan „nyílt olvasói levelet” közöl, ahol a szerző a szerkesztőség számára valós és beazonosítható, az írásának tartalmáért felelős személy. Alaptalanok azok a megjegyzések, amelyek az aláírás hiányára hivatkozva kívánják a valós tartalomról elterelni a figyelmet. Ugyanakkor, amint ezt több kommentelő is helyesen leírta, a városban sokan egzisztenciális kiszolgáltatottságban élnek pl. az önkormányzattal, vagy a polgármesterrel szemben, aki ugyan magát demokratának mondja, de a tényleges pózolásai, konkrét intézkedései (lásd. pl. „szájzár rendelet”) miatt sokkal inkább egy diktátori személyiségtípusra hasonlít. Ebből kifolyólag pl. számomra elfogadható az, amikor valaki szeretné felhívni a figyelmet egy helytelenségre, de úgy, hogy közben ezért ne váljon a hatalom bosszújának céltáblájává.

diktatorok123

Önmagában az a tény, hogy sokan nem mernek, vagy nem tudják a kiszolgáltatott helyzetük miatt a véleményüket elmondani, (ugye a szólásszabadság olyan alkotmányos jog, amit sem szájzár rendelettel, sem megfélemlítéssel nem lenne szabad korlátozni)nem a levél íróját, hanem sokkal inkább a címzettjét minősíti. Már az a tény is, hogy sokakban félelem lakozik, minősíti, és igencsak leminősíti a mostani, a város lakóiért állítólag tenni, dolgozni akaró, de ténylegesen csak élősködő városvezetést.
Annál is inkább szomorú ez, mert normális esetben a hatalomban lévőknek kellene félnie a választóktól és nem a választóknak a hatalmon lévőktől.

matkocsapatA törvény szerint is, a megbízó felelősséggel tartozik az általa megbízott személy tetteiért, vagy cselekedetei következményeiért éppúgy, mint a mulasztásaiért. Ez azt is jelenti, hogy minden egyes választópolgár felelősséggel tartozik az általa megválasztott képviselők döntéseiért. Vagyis azt az 5-6000 embert, aki Kiss Zsolt és Matkovich csalásának bedőlve, rájuk szavazott, személyes felelősség és a számonkérés kötelezettsége terheli azért, amit az általuk megválasztottak tesznek, vagy nem tesznek.
Kinek kellene leginkább kiabálni, hogy „csaltatok, loptatok, becsaptatok minket, adjátok vissza, amit elsikkasztottatok”? Nem azoknak, akik rájuk szavaztak? És persze ez a másik oldalra is igaz. Nem a FIDESZ-nek kellene leginkább elővenni a Petőt, mint ahogy az MSZP-nek a Kiss Zsoltot? Sajnos ez egy fordított világ lett, sokan elvesztették az erkölcsi érzéküket, de nem adjuk fel.
petotolvaj13, Mások vádaskodásnak nevezték a megjelent írás tartalmát, de arra a kérdésemre, hogy konkrétan mi volt a vádaskodás, már választ adni nem tudtak. Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy egyértelmű legyen:
- a Vácivilag.hu „munkatársai” pártfüggetlenek, az általános emberi normákat és a közéletben a tisztességet kereső emberek (bár megjegyzem, van írás, amelynek a stílusa pl. számomra már kicsit erős, de különbözőek vagyunk, el kell fogadnom).
- Aki nyomon követi a megjelent információkat, láthatja, hogy én (és mások is) egyformán beszélek. Például arról, hogy a FIDESZ-es Pető Tibor, az „összefogásos” Matkovichoz hasonlóan, a Cégbíróságra-ra beadott okirat-hamisítással csinált magából focielnököt, hogy a pénzek felett garázdálkodhasson. Minden intézkedése, amit focielnökként tett, tesz, meglátásom szerint §. Btk.-s csalás. Ugyanígy igyekszem a Matkovichoz tartozók csalásait is leleplezni. Több tucat feljelentést tettem, személyválogatás nélkül, mert az igazság nem ember, nem pártállás, hanem cselekedet függő. Azt vallom, hogy pártállástól függetlenül a jó, legyen mindenkinél elismerve, a rossz pedig legyen mindenkinél számon kérve.
- a jövőre nézve kérem, hogy aki vádaskodásnak érzi a leírtakat, az ezt konkrétan megnevezve, ne csak a levegőbe szavakat puffogtatva tegye meg.
ferjancsicsl-  ugyanakkor érdekes, hogy miközben az olvasói levél kapcsán vádaskodásról beszélnek néhányan, engem, aki elég egyértelműen, hónapok óta választási csalással vádolom a Matkovich Ilonát és azt állítom, hogy a jelenlegi váci képviselő testület 2/3-os frakciója választási csalásnak köszönheti a mandátumát, a mai napig senki, sem ellentmondást, vagy cáfolatot nem fogalmazott meg. Néma csönd van, még a sajtópereiről elhíresült Ferjancsics László részéről is.

Itt kívánom kiemelni, hogy a legutóbbi testületi ülésen Csereklye Károly képviselő úr írásos előterjesztést tett arra vonatkozóan, hogy a testület, határozatban kötelezze Matkovich Ilonát , hogy indítson a Vácivilag. hu ellen sajtópert. A határozati javaslatra vonatkozó előterjesztést Matkovich Ilona nem volt hajlandó figyelembe venni és szavazásra bocsátani, mondván, hogy ez nem tartozik rá (vagyis saját magát fölé helyezte annak az önkormányzati törvénynek, ami erre kötelezi). Állítása szerint, a saját választási csalásának kérdése nem tartozik rá. Ugye milyen érdekes, hogy az a Matkovich, aki már egy tucatnyi sajtópert indított mások ellen, itt most valamiért lapít, de nagyon lapít. Vajon miért?

Vác Város Képviselőtestülete Határozati javaslat

 

Tisztelt Képviselőtestület!

Amint mindannyiunk előtt tudott, a Vácivilág.hu internetes újság azt az állítást közölte több írásában is, hogy Matkovich Ilona Kiss Zsolttal együtt választási csalást követett el, ill. hogy ennek köszönhetően lett egyikből polgármester, a másikból alpolgármester.
Ez az állítás teljesen alkalmas arra, hogy a Polgármester Asszony és több képviselő társunk képviselői legitimitását, és a képviselő testületben való jelenlétének és hivatalának jogszerűségét megkérdőjelezze.
Ez egy megengedhetetlen állapot, különös tekintettel a Kiss Zsolt-féle sikkasztásos ügyre, hiszen ez így azt a látszatot kelti, mintha a testület tagjai bűnözők, de legalábbis azokkal együtt működők lennének. Arról már nem is beszélve, hogy a sikkasztásért begyanúsított Kiss Zsolt ebben az ügyben is név szerint, mint a választási csalásban résztvevő, Matkovich Ilona pedig tettestársként van megnevezve. Természetszerűleg a város lakói előtt, ez miatt felmerül a kérdés, hogy akkor ilyen emberek vezetik a várost? Ilyenek akarják megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz? Ezekre van bízva a városi pénzekkel való gazdálkodás? Ugye egyetértünk abban, hogy egy elméletileg feddhetetlen emberekből álló, egy város vezetéséért felelős testület ezt a hírverést nem engedheti meg magának.
Ezért az önkormányzati törvény idevágó passzusa alapján javaslom, hogy a képviselő testület határozatában kötelezze a Polgármester Asszonyt arra, hogy 5 napon belül sajtópert indítson nevezett online újság ellen, kérve annak bíróság általi kötelezését, hogy ezen kijelentését vonja vissza, nyilvánosan, írásban kérjen bocsánatot és jelentse ki, hogy elismeri, valótlan állítást tett, amikor választási csalás elkövetésével vádolta Kiss Zsoltot és Matkovich Ilonát.
Kérem, erről a képviselők névvel szavazzanak és a jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre, hogy ki milyen szavazatot tett.

Vác 2021 08. 27.

 

Csereklye Károly
képviselő

Külön „érdekesség”, hogy valamiért pl. Pető Tibor sem firtatja Kiss Zsolt választási csalásos, vagy sikkasztásos ügyeit. Vajon miért? Esetleg fogják egymást és ezért nem tudnak kibukni azok a gazdasági bűncselekmények, amelyekről évek óta beszélünk? Hiszen vagy együtt követték el azokat és mindenki keresett rajta, (mert a pénz beszél, a kutya -párt hovatartozás és a választáskor adott ígéretekkel együtt- meg csak ugat) vagy inkább csak arról van szó, hogy kölcsönösen tudnak egymás disznóságairól, ezért van egy cinkos hallgatás, összekacsintás?
Csak megjegyzem, pár százszor is van már, hogy Petőről is ilyeneket mondok, de mégis, néma csönd van. Vajon miért? Esetleg, mert minden, amit mondok nem csak igaz, de a mai napig bizonyítható és megáll? Akkor én most baloldali „libernyák”, vagy az „összefogást” irigységből támadó FIDESZ-es vagyok? Nem, egyik sem! Csak tiszta, átlátható hatalomgyakorlást és pénzkezelést szeretnék, azok elzavarása és számonkérése mellett, akik a kapott bizalommal visszaélve éveken keresztül csak megloptak, vagy élősködőként a semmit tették!
Végezetül, ha van még valaki a városban, aki nem tudná, akkor ismételten elmondom, hogy 2017-ben jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy 2008-as gazdasági ügyből kifolyólag. Azt is elmondom, hogy a hatályos jogszabályok szerint, ezt a bírósági ítéletet és annak tartalmi állítását minden törvénytisztelő magyar állampolgár köteles tényként elfogadni. Amennyiben majd a strassburgi bírósági kártérítési eljárás megállapítja azt, hogy állításommal egyezően, több esetben is, káromra, velem szemben, jogszabály és törvénysértő módon jártak el a hatóságok, bíróságok, ennek történetét majd akkor fogom elmondani. Addig erről nem kívánok részletesen beszélni, nehogy még valaki véletlenül Kiss Zsolthoz hasonló, mártír szerepet játszó bohócnak nézzen.
Az azonban tény, hogy a velem szembeni eljárások kapcsán rendőr és bíró ellen is tettem feljelentést pl. elítélhetőségem érdekében általuk elkövetett közokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt. Ezeket a mai napig érdemben nem vizsgáltak ki, de remélem a strassburgi bíróság majd megteszi. De ha másképpen is szólna a végső megállapítás, akkor is egyszerű a képlet. Az én számlám rendezve, leültem, amit kiszabtak. Ugye erre mondják, hogy „ tabula rasa”?
kisszsoltiAzért az is érdekes, hogy a 2014-es választásban vállalt szerepemig egyetlen ilyen ügyem sem volt, ezért szégyenkezés nélkül tudok az utcán járni, véleményt írni és az emberek szemébe nézni. Aki ismer, úgysem zavarja, hiszen ismer és tudja, hogy nem loptam meg senkit, nem csaptam be senkit. Az adott szavamat nem szegtem meg, sőt, épp ellenkezőleg. Akiben pedig velem szemben irigység, vagy sértettség van, mert pl. ő is Petőhöz hasonlóan lopott, vagy Kiss Zsolthoz, Matkovichhoz hasonlóan csalt, amit én szóvá tettem, (sok ilyen van a városban) azoknak meg legalább ezzel is sikerült örömöt szereznem.
Addig is mindenkit kérek, hogy fogadja el velem kapcsolatosan azt a tényt, hogy egyrészt jelenleg „börtönviselt” múlttal rendelkező ember vagyok, másrészt, ha pedig valóban elkövettem azt, amiért elítéltek, akkor én azt a nyaralást leültem, vagyis rendezett a múltam, a „számlám”, azaz „tiszta lappal” megyek tovább. Ezt nem titkolom, nem rejtegetem, mert nem tettem szégyellni való dolgot, ezért több állítással ellentétesen van erkölcsi alapom ahhoz, hogy megszólaljak. És ezt meg is fogom tenni a jövőben is, valahányszor lopást, csalást, vagy más becstelenséget látok.
zaboedina2Éppen ezért van egy plusz alapja annak, hogy a városi lopások miatt szót emeljek, hiszen ha engem egy privát cég gazdasági visszaélése miatt elítéltek, akkor mennyivel inkább ez kell hogy történjen azokkal, akik a kapott bizalommal visszaélve, a városi cégekből, a közpénzt, vagy mint Pető Tibi a gyerekek pénzét lopták el, a milliós fizetést kapó Zábó Edinához hasonlóan?
Zábó Edina a gyerekek úszóbérletének árát a sokszorosára emelte, (őt egyébként a Pető hozta ide, mégis a Matkovich adott neki dupla év végi jutalmat és igyekezet eltusolni a pl. fiktív útnyilvántartásos csalását) szóval ez a közpénzből milliós fizetést kapó Zábó Edina, még a magán Coláját is, mint tisztítószert, a városi közpénzből, az uszodával fizettetett ki, a lakásába vásárolt porszívóval és csempe ragasztóval együtt. De abból a sok kilónyi gyümölcsből, amit a gyerekek nyári úszótáboraira vettek, abból sem kaptak egy szem meggyet sem a gyerekek. Nos, ez csak engem zavarna? Persze, amikor Kiss Zsolt is több százezres nagyságú fiktív számlát adhatott be az uszodába, (véletlenül hozzám került belőle egy példány) amit a Zábó ki is fizetett neki, akkor már érthető, hogy miért is falaztak neki és miért lett a 112.000 Km-s fiktív úti elszámolásból csak 12.000 Km.
De még sorolhatnám hosszan azt, amit ugye Matkovichnak kellene feltárnia, de nem ezt teszi, hanem pont ellenkezőleg, ezeknek, az előző garnitúra disznóságainak a lelepleződését még gátolja is azzal, hogy igyekszik mindent teljesen törvénytelenül eltusolni, eltitkolni. Ez lenne az ellenzéki összefogás? Vagy most csak egy helycsere történt a pénzesláda mellett és csak egy színdarab nézői vagyunk, ahol lecserélték a kocsist a bakon, de minden ugyan úgy, ugyan abba az irányba halad tovább?
Szóval Kedves Városlakók, maradjunk annyiban, hogy jelenleg ebben a városban (tisztelet a néhány kivételnek), nincs különbség jobb és baloldal között, mindkét helyen a lopásból élők dominálnak. Vagyis, ha igazi, előre mutató változást szeretnénk, akkor a jelenlegi „vezetés” 80-90 %-t leültetni és/vagy repíteni kellene, de nagyon gyorsan, vagy inkább azonnal, mert az látható, hogy annyi erkölcsi érzés, tisztesség sincs bennük, hogy legalább most, amikor zsinórban buknak le, maguktól egy bocsánatkérés mellett felállva távozzanak.

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

 

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia