Zábó Edina és a billegő bili!

bili Ez egy kis havacska a jéghegy csúcsán!

 

 

 

Kérdések Csereklye Károly Úrhoz, a Magyar Narancsban megjelent Zábó Edináról szóló cikk kapcsán.

Ön, vagy a Váci Szívvel csapata tavaly jelezték Matkovich Ilona felé, hogy gondok vannak Zábó Edina út nyilvántartása alapján történt kifizetésekkel. Most a Magyar Narancsból arról értesültünk, hogy az önkormányzat belső vizsgálata ezt meg is állapította. Elégedettek?

Bocsánat, de ez egy rossz kérdés volt. Ez a megállapítás nem elégedettség, hanem munkahelyi kötelesség kérdése. Nekem, mint képviselőnek, kötelességem a városi pénzek, a közvagyon védelme, a tolvaj dolgozók, vezetők lefülelése, és ugyan ez lenne Matkovich Ilonának és csapatának is a feladata, attól függetlenül, hogy kit hogyan hívnak, vagy hogy milyen logó alatt lopott. Kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Itt, ezekben a kérdésekben nem lehet pardon, hiszen nem csak egy ember által elkövetett lopásról van szó, hanem egyrészt egy mintaadásról, egy példamutatásról, másrészt egy rendszer működéséről is. Ha ez így maradhat, akkor az az egész rendszert és annak vezetőit, jelen esetben elsőszámúan Matkovich Ilonát minősíti. Sajnos ők ezt nem így gondolják. Lehet, hogy szép szavakkal jó dolgokról beszélnek, sok szépet ígérgetnek, mert ez népszerűséget hoz, de a gyakorlatban nem ezen elv szerint cselekednek.

Ezt mi alapján mondja, hiszen épp most tettek egy leleplező belső megállapítást?

Menjünk időrendben: ez a „leleplezés” azután született, hogy nyilvánosságra hoztuk ennek a csalásnak, sikkasztásnak a gyanúját. Egészen addig Matkovich Ilona nem tett semmit, pedig már több mint 1 éve pozícióban van és ehhez minden eszköze, lehetősége és munkatársa megvolt. Ez vagy a hozzá nem értését vagy a nem akarását, vagy egyszerre mindkettőt bizonyítja. De ennél rosszabb is lehet a valós helyzet, hiszen miután beadtuk ezen elszámolásokkal kapcsolatos, szintén Zábó Edinához kapcsolódó 51 db fiktív számlára vonatkozó észrevételünket (és ez csak egy másfél éves időszakot ölelt fel, mit találtunk volna, ha teljes anyagot megkapjuk?) az első reakciójuk az volt, hogy letiltottak minden közadat kérésünkre adandó válaszadást.
Miért? Mit titkolnak? Nos, ha Matkovich Ilonát érdekelné az igazság, vagy esetleg valóban szeretne rendet a városházán, akkor nem inkább segítenie kellene azt a munkát, amelyik segíti leleplezni a korábbi korrupciós ügyeket? Miért gátolják törvénysértőn azoknak a bizonylatoknak, elszámolásoknak a kiadását, amelyek célja részünkről Zábó Edina pénzügyi stiklijeinek a leleplezése volt? Miért védik ilyen módon is Zábó Edinát? Mitől félnek? Mi áll a háttérben? Mit rejtegetnek? Hiszen „ellenzéki politikusként” egy remek lehetőségük lenne a tények alapján rámutatni arra, hogy lám, lám, ezek ennyit és ennyit sikkasztottak, itt vannak a bizonyítékok feketén, fehéren.
De nem ez történt. Persze ez a titkolódzás részéről és csapata tagjai részéről még érthető is lehet, hiszen az általunk vélelmezetten feltárt gazdasági bűncselekmények idején Kászonyi Károly, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke és GB tag, ill. mellette Kis Zsolt és Matkovich Ilona is mint GB tagok, sok-sok éven keresztül ellenőrzés nélkül megszavazták, jóváhagyták ezen fiktív kifizetésekről szóló, valótlan tartalmú beszámolókat, tehát minimum a gondatlan mulasztás, a hozzá nem értés megáll. De lehet, hogy valami más is volt/van a háttérben, ami a terhükre róható és ami súlyosan rombolná az önmagukról szép szavakkal mások előtt felépített képet. Így érthetővé válik, hogy ez és más hasonló gazdasági visszaélések kiderülését nagyon, de nagyon szeretnék elkerülni.

Ezzel mit akar mondani?

Vannak információink arról, hogy vajon miért védheti körömszakadtáig ezek ellenére pl. egy Kiss Zsolt azt a Zábó Edinát, akit még az állítólagos politikai „ősellenség” Pető Tibor ültetett pozícióba? Vajon miért adott ennek az embernek dupla nagyságú év végi jutalmat Matkovich Ilona? Vagy Ön szerint egy jobbikos, külföldről betelepült, Vácott soha nem lakó Kászonyi Károly miért ülhetett minden végzettség, helyismeret és hozzáértés nélkül 9 évig egy Pénzügyi Biz. elnöki székében, sok százezres fizetés mellett, állítólagos ellenzékiként? Vajon miért nem indított polgármester jelöltet 2014-ben Kászonyi és Fehér Zsolt csapata, amikor a legnagyobb ellenzéki párt volt a Jobbik?
Ne legyenek illúziói senkinek. Ez a csapat soha nem volt ellenzéki. Megélhetési, logóvadász szélhámosokkal, meg semmihez sem értő, önálló gondolat nélküli, „töltsük fel a helyeket” bábokkal, vagy pénzen lefizethető emberekkel van dolgunk, amikor a jelenlegi városvezetés többségéről beszélünk. Főleg a „régi motorosokat” elsősorban a túlélés és a megszerezhető pénz érdekli. Számukra egy felelősségteljes pozíció csak egy ehhez szükséges kellék, egy eszköz. Lelkiismeret az semmi.

Ezek kemény beszédek.

Tények. Legtöbben közülük az életben még nem dolgoztak, de rájöttek, hogy a pénz szerzésnek az egyik legegyszerűbb módja, ha a szavazatukkal támogatják azt, aki ezért fizet. De adott esetben elég, ha csak hallgatnak és már azért is csurran-cseppen valami. A képlet pedig ilyenkor mindig egyszerű. Ne kiabálj rám semmit, hiszen te is kaptál a szajréból, cinkos vagy, belőlem éltél, tehát most jobb, ha hallgatsz, mert tudod, én is tudnék miről mesélni és olyan nincs, hogy csak egyedül fogok bukni. Egy egyszerű, tiszteségesen élő ember számára, aki nem lát a színfalak mögé és csak az öltözőben elkészített sminket látják, ezek elképzelhetetlen meglepetésként hathatnak, de az általunk megismert valóság sajnos más.
Ki kell mondani: Vácon nem történt rendszer váltás, csak a mellékszereplőkből főszereplők lettek, háttéremberek előrébb jöttek, de lényegét tekintve ugyan az a színdarab, ugyanazon rendezői elv szerint folytatódik. A színház maradt, csak néhány szereplőt és az igazgatót lecserélték. A „Váci Szívvel” csapata valós változást szeretne, ezért dolgozik.

Akkor, ha jól értem, most azt akarja mondani, hogy ez a Zábó ügy csak a jéghegy csúcsa, ahol kiderülhet, hogy nem csak az előző garnitúra vett részt zsiványságokban, hanem vannak mélyebb, a „nagyközönség” előtt nem ismert dolgok?

Nem. Nem azt akarom mondani, hogy ez az eltussolni szándékolt „Zábó ügy” csak a jéghegy csúcsa, hanem azt mondom, hogy ez a most tovább titkolni már nem tudott sikkasztásos dolog csak egy kis havacska a jéghegy csúcsán.
Mondja, ha nem lennének sárosak ők is, akkor miért van, hogy bár ezen kívül, már ezen ügy előtt írásban beadtunk, jeleztünk több más, 100 millió Ft-os csalás gyanúját keltő ügyet is, de egyiben sem történt semmilyen intézkedés, semmit nem vizsgálnak, és nekem, mint képviselőnek, az írásban beadott indítványaimra még csak nem is válaszolnak, indítványaim ellenére napirendre nem tűzik.
Ön szerint miért nem, hiszen cáfolhatatlan okirati bizonyítékaink vannak, amelyek bizonyítják az általunk jelzettek valós voltát? Az egyik oldalon sírnak, hogy nincs pénz, a másik oldalon pedig nem akarják feltárni és kezelni azt a lyukat, ahol a hordóból kifolyik a bor. Ez Ön szerint ez nem ellentmondásos? De a beadványainkban leírtakra még csak annyit sem mondanak, hogy tényleg, ilyen is van? Mintha meg se lepődtek volna azon, amiről tájékoztatást kaptak. Mondja, miért nem mondták, hogy fiúk segítsetek feltárni azokat a gazdasági visszaéléseket, amikről évek óta beszéltek? Fizetés nélkül megcsináltuk volna. Ja, hogy akkor esetleg kiderültek volna őket is érintő dolgok, vagy akkor nem lehetne a háttérben tovább mutyizni?

Oké, nagyon elszaladtunk a konkrét témától. Nem mintha ez a téma is nem érne meg „egy misét” és ezek után nagyon meglepődnék, ha előbb-utóbb nem borulna ki más ügyekben is a bili, de most menjünk vissza az eredeti témához. Nézzük meg miről szól a Magyar Narancsban leírt állítás, milyen hozzáfűzni valója, vagy többes számban hozzáfűzni valójuk van, hiszen, ha jól tudom, azért az Önök részéről ez egy csapatmunka?

Rendben koncentráljunk az útnyilvántartásra. Sajnálatosan, de itt is jól látható az előbb is leírt kimentési szándék.

Na, ezt most miért mondja, hiszen a belső ellenőrzés megállapította, hogy gubanc van? Sőt, a vészhelyzet ideje alatt a képviselőtestületi jogkört egy személyben gyakorló Matkovich Ilona ezt el is fogadta?

Igen, ő elfogadta, de én nem fogadtam volna el, mivel a mi felmérésünk szerint a jogtalanul felvett pénz alapja 112.000 km hamis elszámolása volt. Ehhez képest a belső ellenőrzés csak tizedannyit, 12.033 km-t tárt fel. Vagyis 100 000 km-el kevesebbet. És persze lehet, hogy egy két tételt mi is hibásan azonosítottunk, (bár igyekeztünk nagyon pontosak lenni) de itt jóval többről van szó. Ez az eltérés nagyságából kifolyólag alkalmas arra, hogy elbagatellizálja egy több éven keresztül tartó, folytatólagosan elkövetett sikkasztást tényét, ahol ráadásul, egy milliós fizetéssel bíró vezető, havi pár tízezer forintért tette meg ezt, úgy, hogy közben lelketlenül, igen sokkal felemelte a gyerekek úszóbérletének árát. Azt pedig, hogy mi is történt ezen a belső vizsgálaton és hogy hogyan jött ki ez az eredmény, mit és hogyan, milyen időszakra vonatkozóan vizsgáltak, azt nem engedték megnézni, ez titok maradt.

Hogyan, Ön, mint képviselő és a Gazdasági Bizottság tagja, egy ilyen ügy kapcsán nem nézhetett bele az iratokba?

Igen, pontosan így történt. Nem tudom, nem tudhattam meg, hogy mit és hogyan vizsgáltak, erről nem engedtek tájékozódni. Matkovich Ilona egyes szám első személyben mindent letiltott, eldöntött. Persze az is lehet, hogy ez pl. a Kiss Zsolt, vagy teljes csapatuk akarata, nem csak az övé, hiszen miközben testületi ülést a járvány helyzet miatt nem tartanak, a 2/3 -os frakciójuk rendszeresen összeül megbeszélni a dolgaikat.
Mindenesetre érdekes, hogy ezt a vizsgálatot követően az ellenőrzési osztály vezetője lemondott és elment. Nem tudok nem összefüggést látni a két esemény között, de találgatni nem szeretnék. De pl. tény, hogy a Kiss Zsolt járt el mostanában az uszodába és nem azért, hogy vizsgálódjon, hanem hogy védelmezze a Zábó Edinát az uszodai dolgozókkal szemben.

Konkrétabban mire gondol? És mit, miért, milyen összefüggést látva feltételezi a jelenlegi vezetésről, hogy érdekük az eltitkolás?

Néhány konkrétum: A belső vizsgálat kapcsán készült előterjesztés szerint „……a menetlevelek szúrópróbaszerű vizsgálata során megállapítást nyert…….” megfogalmazás olvasható. Vagyis nem történt meg a pontos és tételes átnézés, mint ahogy azt mi megtettük és kértük, hanem saját elmondásuk szerint is csak egy szúrópróbaszerű vizsgálat történt. Valószínű, hogy ha minden tételt hozzánk hasonlóan egyesével átnéznek, előkerült volna az a hiány is, ami most a 100 000 km-es különbséget adja.

Ön szerint ez a vizsgálati trehányságát mutatja, hogy esetleg céltudatos, szándékos volt ez a „szúrópróbaszerűnek” nevezett elnagyolás?

Szerintem a vezetés szándékosan titkolja, rejtegeti ezt a csalást, hiszen érdekében áll védeni a Zábó Edinát és elfedezni ezt és más hasonló gazdasági csalásokat is.

Na, itt álljunk meg megint egy szóra! Tehát Ön azt állítja, hogy a jelenlegi ellenzéknek /igaz, Ön álellenzékinek nevezi őket/ érdekében áll védeni a Pető Tibor rendszerét kiszolgáló egyik gazdasági csúcsvezetőt?

Igen, pontosan ezt mondom. Hogy miért? A belső vizsgálat kapcsán készült előterjesztés egy másik mondata a következőképpen hangzik: „…….a kiküldetési rendelvényen szereplő rovatok csak részben kerültek kitöltésre sok esetben hiányzott a kitöltés és az elszámolás leadásának dátuma, az igazolás, az utalványozás kelte, valamint a pénztárbizonylat sorszáma…..”, vagy egy másik mondat „……..a menetlevelek vezetése nem pontos és nem egyértelmű……..”. Ön szerint ez mit jelent?

Nem tudom, nem vagyok pénzügyes. De mit jelent?

Ki volt a vizsgált időszakban a Pénzügyi Bizottság igen gazdagon megfizetett vezetője, elnöke? Hát Kászonyi Károly, aki ez mellett Matkovich Ilonával és Kiss Zsolttal GB tagok is volt. Majd később Matkovich polgármesterként, Kiss Zsolt pedig alpolgármesterként, a továbbra is GB tag Kászonyival együtt éveken keresztül elfogadták ezeket a nem csak tartalmukban valótlan, de a könyvelés törvényi előírásának szabályait sértő, hiányos rendelvények alapján történő kifizetéseket is tartalmazó beszámolókat. Egyértelmű a felelősségük.
Mint ahogy ugyanilyen felelőssége van a korábbi két FB tagnak, Mokánszky Zoltán volt alpolgármesternek és a mentős mulasztásáról elhíresült, kukarugdosásban érintett, garázda viselkedésű Balkovich Péternek is. Ja, és hát természetesen, mivel a hamis tartalmú és jogszabályilag hiányos, törvénytelen elszámolások kifizetése az utóbbi két évben is tovább folytatódott, így a mostani FB tagoknak, (Rozmaring Sándor elnök, Fehér Zsolt, Kászonyi Károly, Jess Kinga) is egyértelmű a felelősségük.
Persze ezt a szót, hogy felelősség ők nem ismerik, nem szeretik. De jó lenne, ha végre rájönnének arra, hogy egy város vezetése, milliárdos költségvetésének a védelme nem hétvégenkénti irodalmi beszámolók, nem is „discos”, magamutogatós, önfényező játék része, hanem jelen esetben 35 000 emberért való felelősség kérdése. Egyébként, ha jól tudom, a képviselői díj mellett, azon felül havi sok százezer Ft.-os plusz fizetést felvevő FB tagoknak, törvényben előírt anyagi felelőssége van a felügyeletük alá tartozó gazdasági társaságokban történtek miatt. Vagyis szépen ezek az urak, hölgyek most nyúljanak a zsebükbe és kamataival együtt fizessék vissza a saját pénzükből a Zábó Edina által ellenőrzésük alatt felvett összegeket, vagy ha ezt önként nem hajlandóak megtenni, akkor az egyik irodalmi remekmű helyet inkább ezek behajtását és a város kárának megtérülését intézze el polgármester asszonyunk.
Ugyanis ez is munkaköri leírása részét képezi, ami eszébe juthatna, mikor milliós fizetését minden hónapban felveszi. Persze ez elől a felelősség elől mindig menekült mindegyikük. És ez a városunk tragédiája, hogy évek óta az előző Pető/Fördős rendszerben is és most is -az „osztrák kisvárosost építünk”- időszakban is, felelőtlen, egocentrikus, hozzá nem értő emberek ülnek a döntés hozói székekben. Akik nem csak eljátsszák a város pénzét, vagyonát, de ezért busás fizetést fel is vesznek maguknak, majd ezek után szintén közpénzből, önfényező ódákat is zengenek magukról, mert szomjazzák az emberek hódolatát is.

Folytatjuk!

Partnereink

print

 

 Váci állásajánlatok!

jooble

segitokezek

 dunakanyarlogo

 

ai logo

 

vaciegyhazmegye logo k

 

tragor ignac logo

 

konyvtar

 

vendegvarok

 

mouseoleumlogo 

 

  

Hirdetőink

borzsonyvendeghazkicsiborito

 umami

royal

 

duplexkicsi

 

starthibokicsi

 

mouseoleumlogo

 

aquadream

 

klimasz logo

 

Royal Fitness logo

 

vipbizt

 

rubraetterem logo

 

prestige

 

repetabisztro logo

 

hbmultimedia